Bajki terapeutyczne jako narzędzie biblioterapii zawierają w sobie niezgłębiony potencjał możliwych oddziaływań rozwijających w każdym dziecku wyobraźnię, kreatywne myślenie, inteligencję emocjonalną i wspierający jego dobrostan psychiczny. Na warsztatach, które proponujemy, każdy uczestnik dowie się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać teksty literackie, specjalnie tworzone „bajki terapeutyczne” oraz opowiadania psychoedukacyjne w pracy dydaktyczno-wychowawczej i diagnozie.

Uczestnicy zostaną także zapoznani z zasadami i wymaganiami, jakie dotyczą pracy z bajką terapeutyczną, aby jej wpływ przynosił oczekiwane efekty i wzmacniał wychowawczą rolę rodziny, a także szkoły lub przedszkola.

Zagadnienia: 

  • Zapoznanie z genezą biblioterapii. 
  • Nabycie umiejętności dobierania właściwego repertuaru tekstów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem literatury dziecięcej. 
  • Charakterystyka problemów wychowawczych. 
  • Zapoznanie z sylwetką dziecka z objawami lękowymi. 
  • Poznanie schematu powstawania lęku. 
  • Analiza uwarunkowań wywołujących lęki. Warsztat pracy z bajkoterapią – praktyka, ćwiczenia, przykłady.
Skip to content