0 +
Projektów w trakcie realizacji

MISJA FUNDACJI

Fundacja Edu-Montis powstała z myślą o wsparciu nauczycieli i ich uczniów w zakresie edukacji. Celem fundacji jest zapewnienie nauczycielom lepszych warunków pracy oraz wsparcie w zakresie dostępności najnowszych technologii i narzędzi edukacyjnych. Fundacja oferuje również szkolenia i wsparcie merytoryczne, aby pomóc nauczycielom w przygotowaniu skutecznych lekcji, a także wsparcie w zakresie wszechstronnego rozwoju ich uczniów. W ofercie Fundacji znajdują się bezpłatne narzędzia edukacyjne, w celu zapewnienia wsparcia nauczycielom do prowadzenia zajęć dla uczniów na najwyższym poziomie.

EDUKACJA

Pomagamy w tworzeniu lepszej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

NAUKA

Umożliwiamy uzyskanie wiedzy

i umiejętności niezbędnych do życia i pracy.

BIZNES

Wprowadzamy innowacje

i ulepszenia w codzienne życie.

SPORT

Umożliwiamy integrację oraz budowanie więzi społecznych.

Rozwój

Nasza działalność skupia się na rozwoju i poprawie jakości edukacji. Prowadzimy także działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia oraz rozwoju dzieci, młodzieży dorosłych. Prowadzimy badania i analizy stanowiące punkt wyjścia do organizacji działań wspierających

Innowacyjność

Tworzymy, wdrażamy, upowszechniamy i wspieramy innowacyjne rozwiązania w obszarze nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz narzędzi cyfrowych w procesach: edukacji, wychowania, opieki, a także zarządzania w oświacie.

Wsparcie

Wspieramy nauczycieli, dyrektorów jednostek systemu oświaty i jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty działające na rzecz szeroko pojętego systemu edukacji, w zakresie doskonalenia zawodowego, wzmacniania kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych oraz osobistych.

Wolontariat

Wspieramy działalność innych podmiotów, w tym szczególnie organizacji społecznych, prowadzimy działalność charytatywną i pomagamy rozwijać edukację.

Zapraszamy do współpracy

Razem możemy zmienić oblicze polskiej edukacji. Zapraszam do współpracy - wspólnie możemy zmienić przyszłość.

Prezes Fundacji Anna Stalmach-Tkacz
Anna Stalmach-Tkacz


Prezes Fundacji EduMontis

INFORMACJE DLA DARCZYŃCÓW

  • Darczyńcą może zostać każda osoba i firma, która chciałaby wesprzeć nasze cele i działania statutowe.


  • Darowizny przyjmowane są tylko i wyłącznie na rachunek Fundacji: 23 1050 1230 1000 0090 8192 8476 z tytułem "Darowizna na cele statutowe".


  • Dane Darczyńców mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji tylko po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody.

Skip to content