KADRA FUNDACJI

Kadra Fundacji Edu-Montis jest nieoceniona w zapewnianiu wsparcia dla wszystkich zaangażowanych w jej misję. Jest to grupa najlepszych specjalistów, którzy mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby pomóc we wprowadzeniu zmian i zapewnianiu wsparcia w zakresie edukacji. Ich zaangażowanie jest niezbędne do realizacji celów fundacji i promowania jej wizji wszechstronnego dostępu do edukacji dla wszystkich.

Doświadczenie
Wiedza
Umiejętności
Prezes Fundacji Anna Stalmach-Tkacz

Edukacja to podstawa naszego przyszłego sukcesu. W Fundacji wspieramy edukację, aby zwiększyć jakość życia i dostęp do wiedzy. Dzięki naszym wysiłkom i wsparciu możemy pomóc ludziom i społecznościom osiągnąć pełnię ich potencjału, dostarczając im narzędzi niezbędnych do osiągnięcia lepszych wyników w szkole i w życiu.

Anna Stalmach-Tkacz

Tworzymy przyszłość poprzez edukację!

Dążymy do tego, aby wspierać edukację w najlepszy możliwy sposób, dlatego szukamy partnerów, którzy podzielają nasze cele. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i propozycje współpracy, które mogą przyczynić się do realizacji naszych celów.

Skip to content