SZKOŁA 4.0

PROJEKT SZKOŁA 4.0 - Kuźnia Liderów Współczesnej Edukacji "Współczesna szkoła stanęła przed wyzwaniem przygotowania edukacji i wychowania kolejnych pokoleń, które jak nigdy dotąd muszą odnaleźć się w bardzo szybko zmieniającym się świecie, rewolucyjnie rozszerzającym się natłokowi informacji oraz coraz większym wyzwaniom w budowaniu dobrych i trwałych relacji międzyludzkich." - Anna Stalmach-Tkacz Lider projektu SZKOŁA 4.0 - Kuźnia Liderów Współczesnej Edukacji Zapraszamy Państwa, do udziału w autorskim Projekcie realizowanym przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Grupę Edukacyjno-Szkoleniową SOKRATES oraz Partnerów Projektu - SZKOŁA 4.0 KUŹNIA LIDERÓW WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI.

Społeczność

Diagnoza i wsparcie w budowaniu klimatu społecznego, poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, aktywności. Określenie mocnych i słabych stron placówki oraz niezbędnych potrzeb zmian w społeczności nauczycieli, rodziców i dzieci, w tym również przyjętych wartości, ich funkcjonowania z poszanowaniem prywatności oraz norm i zasad przyjętych w placówce.

Kompetencje

Realizacja procesu badawczego w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb edukacyjnych uczniów, kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kadry kierowniczej (mocne strony i obszary rozwojowe). Analiza wyników edukacyjnych, w tym m.in: egzaminów zewnętrznych, wewnętrznych oraz ewaluacja efektywnego wykorzystania posiadanych kompetencji. Ewaluacja systemu pomiarowego, dydaktycznego w zakresie jego celowości i efektywności. Wzmocnienie skuteczności procesów wspomagania nauczycieli rodziców i uczniów.

Technologie

Aktywizacja lub wzmocnienie istniejących i wskazanie nowych metod, technik oraz rozwiązań dla codziennej pracy ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi cyfrowych TIK/ICT, nowoczesnych narzędzi zarządzania w oświacie, oraz dokumentacji procesów z uwzględnieniem rozwiązań chmurowych w codziennej pracy, nauczaniu zdalnym i hybrydowym.

Skip to content