Archive styczeń 2023

30 sty

Cele statutowe fundacji

Cele Fundacji Edu-Montis Cele i sposoby ich realizacji Fundacji Edu-Montis Celem Fundacji jest: Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji, a także systemu oświaty i wychowania, Wspieranie nauczycieli […]

READ MORE
Skip to content